Make your own free website on Tripod.com

Kamakshi Amman - Slokams

Home | Sri Ganesa Pancharathnam | Sri Skanda Sashti Kavacham | Abhirami Andhadhi | Lalitha Sahasranamam | Sri Siva Panchaksharam | Siva Puranam | Sri Lingashtagam | Sri Lakshmi Ashtotram | Thirupalli Ezhuchi | Thiruvembavai | Sri Kamakshi Dhuka Nivaarana Ashtakam
Sri Siva Panchaksharam

kamakshi2.jpg
Kunniyur Sri Kamakshi Amman

{Shiva is the destroyer among the trinity and is worshipped as their main deity by millions of Hindus. The holy word chant to worship him is made of five letters and is popularly called Panchakshara- “Na Ma Si Va ya”. In this popular stotra each of these letters is considered as him and he is praised for his great qualities.]

shiva1.jpg
Shiva Pachaksharam

Click on the link below to hear the Slokam...
 

Shiva Panchaksharam in English Format
 
 
Nagendra haraya Trilochanaya,
Basmanga ragaya maheswaraya,
Nithyaya shudhaya digambaraya,
Tasmai nakaraya namashivaya.
 

Mandakini salila chandana charchithaya,
Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya,
Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya,
Tasmai makaraya namashivaya.
 
 
Shivaaya gowri vadanara vinda,
Sooryaya daksha dwara naasakaya,
Sri neela kantaya vrisha dwajaya,
Tasmai sikaraya namashivaya.
 
 
Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi.
Munendra devarchitha shekaraya,
Chandrarka vaiswanara lochanaya,
Tasmai vakaraya namashivaya.
 
 
Yaksha swaroopaya jada dharaya,
Pinaka hasthathaya sanathanaya,
Divyaya devaaya digambaraya,
Tasmai yakaraya namashivaya.
 
 
Phalasruthi

Panchaksharamidham punyam,
Ya padeth Shiva sannidhou,
Shivaloka maapnothi,
Shive na saha modathe.

ஜய ஜய சங்கரி கௌரி க்ருபாகரி து:க்க நிவாரணி காமாஷி